Squash

Zasady gry

PUNKTACJA

Mecz trwa do trzech wygranych setów. Każdy set trwa do jedenastu punktów za wyjątkiem sytuacji gdzie obaj zawodnicy zdobyli po dziesięć  punktów. W tym wypadku gra toczy się dopóki jeden z zawodników nie prowadzi dwoma punktami.

Gracz który zdobędzie punkt, serwuje. Serwujący, zdobywając punkt nadal serwuje. Odbierający, zdobywając punkt, staje się serwującym (jak w siatkówce).

ROZGRZEWKA

Przed rozpoczęciem meczu zawodnikom przysługuje 5. minutowa rozgrzewka w czasie której należy również rozgrzać piłkę  Po wymianie piłki lub przerwie w meczu, zawodnicy rozgrzewają piłkę ponownie.

SERWIS

Mecz rozpoczyna się serwisem. Serwujący, jeśli wykonuje prawidłowo serwis, serwuje na przemian z lewej i prawej strony tak długo dopóki nie przegra wymiany po serwisie.

Wygrywający bieżącego seta serwuje jako pierwszy w następnym secie.

Przed rozpoczęciem każdego seta, oraz po każdym wygraniu serwisu serwujący ma prawo wybrać stronę z której chce serwować po raz pierwszy.

Serwujący musi znajdować się przynajmniej częścią jednej stopy w kwadracie serwisowym nie dotykając ową stopą żadnej z linii ograniczających kwadrat. Serwis będzie prawidłowy jeśli uderzona piłka trafi bezpośrednio w ścianę frontową kortu powyżej linii serwisowej a poniżej linii autowej i odbije się od podłogi w polu serwisowym przeciwnika, lub przed odbiciem zostanie przez niego odegrana volleyem. Przysługuje tylko jedna próba serwisowa.

PRAWIDŁOWE ODEGRANIE PIŁKI SERWISOWEJ

Piłkę po serwisie przez przeciwnika można odegrać dopiero gdy odbije się ona od ściany frontowej kortu. Odegrana piłka będzie prawidłowa, kiedy najpóźniej przed drugim odbiciem od podłogi kortu zostanie prawidłowo uderzona w ścianę frontową powyżej dolnej linii (TIN) i poniżej górnej linii autowej nie uderzając wcześniej w podłogę. Piłka może przy tym odbić się od ścian bocznych i tylnej w dowolnej konfiguracji przed, lub po odbiciu od podłogi kortu, zanim trafi w ścianę frontową. Odegrana piłka nie będzie prawidłowa, kiedy jest "podwójna", gdy trafi w dolną linię autu (TIN) lub poniżej, odbije się od podłogi zanim uderzy w ścianę frontową, albo jeśli jest autowa (powyżej lub w linię górnego autu).

WYMIANA

Po wykonaniu prawidłowego serwisu rozpoczyna się naprzemienna wymiana uderzeń obu zawodników dopóki jeden z nich nie wykona nieprawidłowego uderzenia.

Każda wymiana składa się z serwisu i szeregu prawidłowych uderzeń po nim następujących. Zawodnik wygrywa wymianę, jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowo serwisu lub uderzenia, albo gdy piłka trafi w przeciwnika zanim zawodnik zdąży ją uderzyć.

TRAFIENIE PRZECIWNIKA PIŁKĄ

Gra zostaje przerwana jeśli zawodnik trafi piłką przeciwnika, jego rakietę, lub części ubrania.

OBRÓT

Jeśli zawodnik obróci się za piłką dookoła swojej osi przed uderzeniem, lub pozwoli piłce na okrążenie siebie i ustawi się do uderzenia, znaczy to że wykonał "obrót".

Jeśli zawodnik po wykonaniu obrotu trafi przeciwnika piłką, przegrywa wymianę.

Jeśli zawodnik w czasie obrotu przerwie wymianę z obawy przed trafieniem przeciwnika, należy zagrać LET. Tak należy się zachować, jeśli gracz ma zamiar wykonać „obrót” i odbić piłkę, ale nie jest pewien położenia przeciwnika.

DALSZE PRÓBY UDERZENIA

Jeśli zawodnik w czasie próby uderzenia minął się z piłką, może podjąć kolejną próbę. Jeśli kolejna próba zakończyła się powodzeniem i uderzenie byłoby prawidłowe ale piłka trafiła przeciwnika, należy zagrać LET.

PRZESZKADZANIE

Zawodnik na którego uderzenie przyszła kolej, ma prawo do wystarczającej ilości miejsca na wykonanie uderzenia bez przeszkadzania mu przy tym przez przeciwnika. Aby uniknąć przeszkadzania, przeciwnik musi próbować umożliwić zawodnikowi dojście do piłki, jej obserwację i zapewnić miejsce na wykonanie prawidłowego uderzenia w każdą część ściany frontowej. Zawodnik któremu przeciwnik przeszkadza może mimo to grać dalej, lub przerwać wymianę. Jeśli z powodu przeszkadzania przerwana zostanie gra, obowiązują następujące zasady:Zawodnikowi przysługuje prawo do LET'a, jeśli mógłby wykonać prawidłowe uderzenie, a przeciwnik zrobił wszystko by uniknąć przeszkadzania.Zawodnik nie ma prawa do LET'a (przegrywa wymianę) jeśli nie mógłby wykonać prawidłowego uderzenia, lub mimo przeszkadzania zdecydował się na wykonanie uderzenia, albo gdy przeszkadzanie było tak niewielkie, że nie wpłynęłoby na dojście do piłki i jakość uderzenia.

Zawodnik ma prawo do punktu (zdarzenie STROKE), czyli wygrywa wymianę, jeśli przeciwnik nie podjął wszelkich prób w celu umożliwienia swobodnego zagrania, lub gdy zawodnik mógł wykonać wygrywające wymianę uderzenie, albo gdy zawodnik trafił piłką przeciwnika stojącego na bezpośredniej drodze do ściany frontowej.

LET

Piłka LET'owa jest piłką nierozstrzygniętą. Wymiana się nie liczy, a zawodnik serwujący serwuje ponownie z tej samej strony.

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, LET można przyznać również wtedy gdy piłka w czasie wymiany uderzy w jakikolwiek przedmiot leżący na podłodze kortu, lub gdy zawodnik powstrzyma się od uderzenia w obawie o uderzenie przeciwnika.

LET musi być przyznany, jeśli zawodnik nie był gotowy do odbioru serwisu i nie podjął próby odbioru, a także gdy w czasie gry piłka zostanie uszkodzona.

CIĄGŁOŚĆ GRY

Po pierwszym serwisie gra w każdym secie powinna być prowadzona bez przerwy. Nie należy wydłużać przerwy między końcem jednej wymiany, a początkiem następnej.

Między setami dozwolona jest 90 sekundowa przerwa.

Zawodnik może, gdy zachodzi konieczność, wymienić części garderoby lub sprzętu podczas gry

ZDARZENIE LET I ZDARZENIE STROKE

Cztery podstawowe prawa uderzającego piłkę gracza:

  1. Nieskrępowany, bezpośredni dostęp do piłki po jej odbiciu od ściany frontowej
  2. Widok piłki podczas jej odbicia od ściany frontowej
  3. Możliwość odbicia piłki wraz z rozsądnym wymachem
  4. Możliwość uderzenie piłki bezpośrednio o ścianę frontową

Do przeszkodzenia w grze dochodzi, jeśli dojdzie do złamania któregokolwiek z powyższych praw uderzającego gracza, nawet gdy przeciwnik zrobił wszystko co w jego mocy by umożliwić swobodną grę uderzającemu graczowi.

Pytania w przypadku wątpliwości co do zdarzenia LET:

1.    Jeśli nie doszło do przeszkodzenia, lub było ono tak minimalne, że widoczność piłki i swoboda odbicia nie zostały naruszone BRAK LET, w przeciwnym wypadku patrz punkt 2.
2.    Czy uderzający gracz mógł i starał się wykonać uderzenie? TAK – BRAK LET
NIE – patrz punkt 3.
3.    Czy uderzający gracz ominął przeciwności i uderzył? Czy sam wpłynął przeszkodzenie poruszając się w kierunku piłki? TAK, na którekolwiek z pytań – BRAK LET
NIE – patrz punkt 4.
4.    Czy przeszkadzający gracz zrobił wszystko co w jego mocy by nie doszło do przeszkodzenia? TAK – patrz punkt 5.
NIE – zdarzenie STROKE, punkt dla uderzającego gracza
5.    Czy przeszkodzenie uniemożliwiło graczowi uderzającemu rozsądny zamach? TAK – zdarzenie STROKE
NIE – patrz punkt 6.
6.    Czy uderzający gracz mógł zagrać wygrywającą piłkę? TAK – zdarzenie STROKE
NIE – zdarzenie LET z wyjątkiem gdy zachodzi punkt 7.
7.    Czy uderzający gracz uderzyłby przeciwnika piłką lecącą wprost na ścianę frontową? TAK – zdarzenie STROKE
NIE – patrz punkt 6.
Squash Bełchatów
Start O klubie Liga Squash Oferta dla firm Sklep i serwis Cennik Kontakt

Klub sportowy w Bełchatowie posiadający w ofercie nowoczesne korty do Squasha.
SQUASH Klub Bełchatów - ul. Transportowa 3, 97-400 Bełchatów, tel. +48 502 399 027

Copyright 2019 SQUASH KLUB BEŁCHATÓW Realizacja VISUALITY

WSF PFS ASB